Autopatická léčba a konzultace

S léčbou je možné začít ihned po absolvování konzultace, kterou lze uskutečnit telefonicky nebo osobně v poradně v Praze – Zbraslavi. Při pohovoru odeberu případ, abych se dozvěděl veškeré informace potřebné k určení optimálního postupu v užívání autopatického preparátu – doporučím jeho potenci, způsob přípravy a četnost užívání. Tyto parametry se indikují vždy individuálně na základě celostního stavu léčené osoby. Mým cílem je poskytnout pokaždé taková doporučení, která přímo povedou k pozitivnímu vývoji a zlepšení celkového stavu klienta. Dotyčný si po absolvování pohovoru vyrábí preparáty sám doma v autopatické lahvičce dle předaných instrukcí. U dlouhodobých potíží těla a mysli je potřeba v průběhu léčby optimálně měnit režim užívání preparátu v závislosti na probíhajícím vývoji celostního stavu klienta. K tomu účelu následně slouží kontrolní konzultace, jejíž termín si domluvíme během úvodního pohovoru. První bývá většinou v rozmezí 3 – 6 týdnů od zahájení léčby, další pak podle individuální potřeby dle vývoje stavu léčeného.

 Způsoby konzultace případu:

  • telefonicky, WhatsApp, Skype, Telegram
  • osobní návštěva klienta v poradně

Ceník:
Úvodní konzultace……… 1 500 Kč
Kontrolní konzultace………. 800 Kč
(obsáhlejší dotazy mezi kontrolami týkající se změny dávkování mohou být zpoplatněny)
Autopatická lahvička……… 820 Kč

Objednání termínu konzultace můžete provést telefonicky nebo emailem viz kontakty