Autopatická léčba a konzultace

S léčbou je možné začít ihned po absolvování konzultace, kterou lze uskutečnit telefonicky nebo osobně v poradně v Praze – Zbraslavi. Při pohovoru odeberu případ, abych se dozvěděl veškeré informace potřebné k určení optimálního postupu v užívání autopatického preparátu – doporučím jeho potenci, způsob přípravy a četnost užívání. Tyto parametry se indikují vždy individuálně na základě celostního stavu léčené osoby. Mým cílem je poskytnout pokaždé taková doporučení, která přímo povedou k pozitivnímu vývoji a zlepšení celkového stavu klienta. Dotyčný si po absolvování pohovoru vyrábí preparáty sám doma v autopatické lahvičce dle předaných instrukcí. U dlouhodobých potíží těla a mysli je potřeba v průběhu léčby optimálně měnit režim užívání preparátu v závislosti na probíhajícím vývoji celostního stavu klienta. K tomu účelu následně slouží kontrolní konzultace, jejíž termín si domluvíme během úvodního pohovoru. První bývá většinou v rozmezí 3 – 6 týdnů od zahájení léčby, další pak podle individuální potřeby dle vývoje stavu léčeného.

 Způsoby konzultace případu:

  • telefonicky, WhatsApp, Skype, Telegram
  • osobní návštěva klienta v poradně

Ceník:
Úvodní konzultace……… 1 500 Kč

Kontrolní konzultace………. 800 Kč
(Do ceny kontrol spadají také ty konzultace, které jsou i po dlouhých letech od poslední porady. Obsáhlejší dotazy v době mezi naplánovanými kontrolami týkající se změny dávkování, mohou být zpoplatněny.)
Autopatická lahvička……… 820 Kč

Objednání termínu konzultace můžete provést telefonicky nebo emailem viz kontakty