O mně

Autopatii provozuji jako poradce v úzké odborné spolupráci se zakladatelem tohoto léčebného oboru, mým otcem Jiřím Čehovským. Zkušenosti s úspěšnou léčbou a aplikací této metody mám od roku 2002, vlastní poradenskou praxi provozuji od roku 2012.

  • Poradce a konzultant v autopatické samoléčbě
  • Přednášející na kurzech autopatie I,II,III a praktických seminářích
  • Autor kazuistik a článků v časopisech zabývajících se alternativní medicínou
  • Licence instruktora fitness s akreditací MŠMT
  • VŠ obor Sportovní a kondiční specialista na VŠTVS

Má cesta s autopatií

V alternativní medicíně se pohybuji vlastně už od dětství, a tak popíši moji cestu k autopatii ve stručných souvislostech, které mne v tomto směru zásadním způsobem zformovaly. Na začátku devadesátých let založil můj otec Jiří Čehovský nakladatelství Alternativa, které se dodnes soustředí na vydávání knih s tematikou alternativní medicíny s primárním zaměřením na homeopatii. V té době nechal také vzniknout Homeopatickou akademii v Praze, první českou školu zabývající se tímto do té doby v ČR novým a neznámým oborem léčby, do kterého své studenty zaučoval a vedle toho provozoval svou léčitelskou praxi.

Od dětství jsem se pohyboval na homeopatických kurzech, seminářích a letních školách. Poslouchal jsem případy léčby a vnímal určité základní principy homeopatie. Postupem času jsem pomáhal víkendové kurzy organizovat a strávil tak mnoho dnů v přednáškových sálech. Přirozeně jsem tím vstřebával informace a pronikal do tajemství homeopatie.

Od roku 2002 můžeme oficiálně datovat vznik autopatie, kdy ji jako první v celosvětovém kontextu systematizoval právě můj otec díky studiu starých homeopatických knih. Dočetl se o jejích principech kusé, ale pochvalné zmínky, kterým do té doby žádný homeopat nevěnoval zasluhovanou pozornost. Dá se tak říci, že se autopatie přirozeným způsobem vyvinula z homeopatie. Vymyslel tedy způsob, jak tuto metodu uvést do praxe a začal ji tak i systematicky ve své renomované homeopatické poradně na svých klientech úspěšně aplikovat. U nás v rodině jsme jí používali již něco dříve ve fázi „testování“ a po tom co začala prokazovat svoje účinky, jí stále využíváme jako hlavní léčebný prostředek. Osobní zkušenost je v čemkoliv nenahraditelná. Autopatie mi za ty léta mnohokrát pomohla při různých virózách a také po mnoha zraněních, které se nastřádaly během mých sportovních aktivit, ať už z cyklistiky nebo bojového umění.

S tím jak se povědomí o autopatii v průběhu dalších let rozšiřovalo, jsem při zajišťování organizace kurzů po celé ČR naposlouchával případy účastníků, kteří si autopatií pomohli od svých zdravotních potíží, které jsou běžnými medicínskými postupy považovány za nevyléčitelné. Během studia vš jsem si přivydělával jako kondiční trenér. Nemohl jsem ignorovat co autopatie může klientům nabídnout – vyřešit si zdravotní neduhy (chronické i akutní), s kterými si do té doby nevěděli rady a tím v konečném důsledku změnit život v pravém slova smyslu. V autopatii jsem se tedy začal více vzdělávat a pochytávat na přednáškách veškeré drobné detaily tohoto léčebného umění, které se do té doby lidem v léčbě osvědčovaly a začal jsem s autopatii i u svých klientů. Vnímal jsem v ní ohromný potenciál. Už v té době jsem si uvědomoval a nemohl si nevšimnout, že předčila homeopatii v mnoha ohledech a především v tom primárním, který každého, kdo si chce cokoliv vyléčit zajímá – v rychlosti a účinnosti jakou dokáže uzdravovat lety nastřádané a hluboce uložené potíže.

Začal jsem se tedy věnovat autopatii na plný úvazek. Proces poznávání je v jakékoliv lidské činnosti nikdy nekončící cesta, a tak stále nasávám nové a nové skutečnosti o celostní léčbě autopatií – v současné době už převážně díky postřehům ze svojí poradenské praxe. Od roku 2012 co autopatii provozuji oficiálně jako poradce jsem nasbíral zkušenosti s léčbou klientů s nejrůznějšími diagnózami a potížemi od těch nejzávážnějších (onkologické, těžké neurologické aj.) až po ty méně vážné (nespavost,bolesti kloubů, kožní potíže, trávicí aj.). Od roku 2015 přednáším na kurzech Autopatie I, II, III, praktických seminářích a přispívám na konferencích.

Autopatie dává člověku k dispozici nástroj jak si pomoci při zdravotních potížích a zodpovídat tak v plné míře za své vlastní zdraví a tuto zodpovědnost nedelegovat na systém státního zdravotnictví, pokud nechce. To totiž zkostnatělo, s přírodovědci nespolupracuje a stalo se na prvním místě byznysem a ve svém principu chronické potíže neléčí, ale pouze potlačuje, čímž si tímto způsobem léčený člověk zadělává na nové a nekončící zdravotní trable do budoucna. Autopatie, se ale s běžnými lékařskými procedurami nikterak nevylučuje a lze jí používat samozřejmě i při běžné konvenční léčbě doporučené lékařem. Všímám si však toho, že je autopatie metoda léčby a zlepšení vlastního světa především pro lidi, kteří prozřeli a prokoukli něco, co má většině zůstat systémem skryto.