Autopatická konzultace a poradenství

Odborné poradenství v Autopatii spočívá především ve stanovení potence preparátu, metody jeho přípravy a četnosti užívání. Tyto parametry určuji individuálně na základě celostního stavu léčené osoby. Je vhodné sepsat si před konzultací veškeré pociťované psychické i fyzické potíže. Mým cílem je poskytnout vždy taková doporučení, která přímo povedou k pozitivnímu vývoji a zlepšení celkového stavu klienta. Klient si po absolvování pohovoru vyrábí preparáty sám doma v tzv. autopatické lahvičce dle předaných instrukcí. U dlouhodobých potíží těla a mysli je potřeba v průběhu léčby optimálně měnit režim užívání preparátu v závislosti na probíhajícím vývoji celostního stavu klienta. K tomuto účelu pak slouží kontrolní konzultace, jejíž termín si domluvíme během úvodního pohovoru. První bývá většinou v rozmezí 3 – 6 týdnů od začátku léčby, další pak dle individuální potřeby podle vývoje stavu.

 Možnosti konzultace případu:

  • telefonicky, WhatsApp, Telegram
  • osobní návštěva klienta v poradně

Ceník:
úvodní konzultace…………1 500 Kč
kontrolní konzultace………….800 Kč
(obsáhlejší dotazy mezi kontrolami týkající se změny dávkování mohou být zpoplatněny)
autopatická lahvička…………820 Kč

Objednat termín konzultace je možné telefonicky nebo emailem viz kontakty.

Jak