Autopatická lahvička zdarma

Nabízím autopatickou lahvičku zdarma těm z vás, kteří natočí krátké video, v kterém se podělí o svou vlastní zkušenost v léčbě s autopatií. Video by mělo být dlouhé cca 2 – 6min, pořízeno na telefon v co nejlepší možné vizuální a zvukové kvalitě. Následně mi ho pak jednoduchým způsobem zašlete přes webové stránky www.uschovna.cz. Video bude zveřejněno na internetu a sociálních sítích, anonymně – bez uvedení jména a příjmení, pokud si jeho zveřejnění nebudete výslovně přát.

S úmyslem natočit video se na mě obraťte emailem: info@cehovskykrystof.cz nebo telefonicky: +420 604830254 a upřesníme si některé detaily a napíšete mi svoji poštovní adresu k zaslání autopatické lahvičky.

Vaší vlastní sdělenou zkušeností zásadně přispějete k šíření povědomí o Autopatii, čímž dáváte i ostatním lidem s podobnými zdravotními obtížemi, kteří zatím s metodou nemají vlastní zkušenost, inspiraci a naději v uzdravení.